posk

Veřejný závazek


Odlehčovací služba je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby sociální péče uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.Poslání


Poskytnutím odlehčovací služby chceme vytvořit prostor pečujícím osobám pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování pomoci a podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli.Základní činnosti


Odlehčovací služba Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:Cílová skupina


Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení:


Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

  1. Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (cílová skupina).
  2. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
  3. Zdravotní stav osoby (zájemce) vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
  4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociálních služeb a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.Cíle odlehčovací služby
Zásady služby
Kapacita a rozsah poskytované sociální služby


Kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně v maximálním rozsahu 3 měsíců. Služba je poskytována občanům Frýdku-Místku a jeho regionu.Věková struktura


 

 

 

admin: Tomáš Pelc