posk

Veřejný závazek


Odlehčovací služba je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby sociální péče uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.Poslání


Prostřednictvím odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Pečujícím osobám tak chceme poskytnout prostor pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování podpory a pomoci vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporujeme přirozené vztahy s rodinou a přáteli.Základní činnosti


Odlehčovací služba Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:Cílová skupina


Sociální služba je určena seniorům a osobám z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:Cíle odlehčovací služby
Zásady služby
Kapacita a rozsah poskytované sociální služby


Kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně v maximálním rozsahu 3 měsíců. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.

 

 

 

admin: Tomáš Pelc