posk

Veřejný závazek


Domov pro seniory je součástí organizace Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytové služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Poslání


Prostřednictvím pobytové služby domova pro seniory poskytujeme pomoc a podporu uživatelům, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování pomoci a podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a usiluje o motivující a aktivní působení na uživatele tak, aby prožili plnohodnotné stáří ve společnosti nejen svých vrstevníků, ale i v běžné společnosti.Základní činnosti


Domov pro seniory Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:Cílová skupina


Sociální služba je určena seniorům z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:Cíle domova pro seniory
Zásady služby
Kapacita a rozsah poskytované sociální služby


Kapacita služby je pro 14 uživatelů 24 hodin denně. 

 

 

admin: Tomáš Pelc